Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu: Poszukiwane osoby, które ucierpiały w wyniku oszustwa! - newsy z ostatniej chwili i ważne wiadomości o Sosnowcu i z kraju - Portal Sosnowiec
close
Portal Sosnowiec
Reklama

Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu: Poszukiwane osoby, które ucierpiały w wyniku oszustwa!

  • Wiadomości
  • R. Maciejewski
  • date_range 2021-03-15
  • whatshot 1569
Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu: Poszukiwane osoby, które ucierpiały w wyniku oszustwa!

Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu zajmuje się sprawą oszustwa, w której mogło ucierpieć, aż kilkadziesiąt tysięcy osób. Sprawa dotyczy oszustw, do których miało dojść przy sprzedaży bielizny w latach 2013 -2016r. Osoby poszkodowane mogą zgłaszać się do lokalnych jednostek policji w terminie do 30 maja 2021r. Poniżej umieściliśmy komunikat Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.


Komunikat w sprawie o sygn. PO I Ds 13.2021

Informuję, że Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu nadzoruje śledztwo o sygn. PO I Ds 13.2021, które stanowi kontynuację postępowania przejętego z Prokuratury Okręgowej w Katowicach prowadzonego pod sygn. V Ds 530/15.

Przedmiotem postępowania są m. in. oszustwa i usiłowanie oszustw na szkodę kilkudziesięciu tysięcy osób popełnione przy sprzedaży bielizny w okresie 2013 - 2016 r. za pośrednictwem niżej wymienionych podmiotów: T2C International LLC z/s w USA, Ceron Worldwide Inkasso Ltd. z/s w Szwajcarii, Service2you Ltd. z/s w Gibraltarze, Imperia Corporation (wcześniej Benazzo International) sp. z o.o. z/s w Warszawie, Kancelaria Windykacji Sądowej sp. z o.o. z/s w Warszawie.

W związku z powyższym, proszę o zgłaszanie się pokrzywdzonych do najbliższych miejscowo jednostek Policji w terminie do dnia 30.05.2021 r., celem złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w trakcie którego należy powołać się na sygn. PO I Ds 13.2021 i załączyć dokumentację związaną z przedmiotem postępowania (potwierdzeń przelewów, wezwań do zapłaty, etc.).

Jednocześnie informuję, że strona internetowa tut. Prokuratury oraz strona KWP w Katowicach stosownie treści art. 131 § 2 k.p.k. będą stanowiły kanał doręczeń i informowania pokrzywdzonych o przysługujących im uprawnieniach (w załączniku aktualne pouczenie o prawach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym). 

Ponadto podaję do wiadomości, że postanowienia, co do których istnieje obowiązek ich doręczenia będą doręczane tylko tym pokrzywdzonym, którzy w terminie zawitym 7 dni od ich ogłoszenia zwrócą się o to (art. 131 § 1 zd. 2 k.p.k.) i w sposób niebudzący wątpliwości potwierdzą swoją tożsamość.

Zawiadamiam nadto, że stosownie do dyspozycji art. 315a k.p.k. tut. Prokuratura odstępuje od przesłuchania pokrzywdzonych po terminie wskazanym powyżej w charakterze świadków albowiem nie jest to niezbędne dla dokonania ustaleń faktycznych. Równocześnie informuję, że żądania przesłuchania pokrzywdzonych po tym terminie nie będą uwzględniane z uwagi na czasookres śledztwa i fakt, że prowadziłoby to do nadmiernej długotrwałości postępowania (arg. ex art. 315a zd. 2 k.p.k.).

Prokurator Prokuratury Rejonowej Sosnowiec - Północ w Sosnowcu
del. do Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu

Michał Czarnecki

Źródło: www.gov.pl


Tagi:

Reklama
Kategorie
Reklama
Reklama
Reklama
Śledź nas
Zaufani partnerzy